Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa to, mówiąc ogólnie, zespół czynności, których celem jest przywrócenie sprawności narządów, które uległy kontuzji, a także dobrej kondycji psychicznej. Tak, by pacjent mógł normalnie funkcjonować w społeczeństwie. 

Ważne jest, by rehabilitację rozpocząć tak szybko, jak to tylko możliwe. Dzięki temu uraz nie będzie pogłębiał się. 

W naszym centrum rehabilitacji pomagamy osobom zmagającym się z różnymi urazami. Dbamy o to, by rehabilitacja przynosiła efekty, a pacjent w czasie terapii czuł się dobrze i komfortowo. 

Czym jest rehabilitacja pourazowa? 

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest rehabilitacja pourazowa. Rehabilitacja pourazowa stanowi integralną część leczenia pourazowego. Jej celem jest przywrócenie funkcji narządów, układów ustroju, polepszenie wydolności ogólnej, oraz krążeniowo-oddechowej.

Rehabilitacja ma mieć także pozytywny wpływ na kondycję psychiczną, przywrócić pacjentowi możliwości pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, a także powrotu do aktywności zawodowej. 

Dzięki rehabilitacji pourazowej pacjent zyskuje szansę na odzyskanie umiejętności   utraconych na skutek urazów bądź przebytego leczenia, zwiększają się jego komfort oraz jakość życia. 

 Rehabilitacja pourazowa – na czym polega? 

W rehabilitacji pourazowej najczęściej wykorzystywane są metody kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii, terapii zajęciowej, psychoterapii. W doborze terapii fizjoterapeuta uwzględnia takie czynniki, jak rodzaj dysfunkcji, przebyte leczenie, stan zdrowia pacjenta, wiek, płeć, styl życia. 

Rehabilitacja musi być ciągła, (ważne, aby trwała tak długo, jak to konieczne), powszechna (każdy potrzebujący powinien mieć do niej dostęp), kompleksowa (uwzględniać całość problemów).

Brak odpowiedniej rehabilitacji może doprowadzić nie tylko do zmian w tkankach, ale także mieć bardzo negatywny wpływ na sprawność emocjonalną i intelektualną. 

Rehabilitacja wczesna, pourazowa, późna

Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji pourazowej minimalizuje ryzyko powikłań oraz skutków ubocznych leczenia. Właśnie dlatego terapia często rozpoczynana jest już na oddziale urazowym czy intensywnej terapii ‒ na tym etapie ma przede wszystkim charakter profilaktyczny.  

Po zakończeniu rehabilitacji wczesnej przychodzi czas na specjalistyczną rehabilitację pourazową, a następnie na rehabilitację późną. 

Rehabilitacja pourazowa ‒ kiedy jest konieczna? 

Kiedy konieczne jest przeprowadzanie rehabilitacji pourazowej? Taka rehabilitacja jest wysoce zalecana w takich przypadkach, jak: 

  • uraz kręgosłupa
  • złamanie kości 
  • urazy mózgowia
  • uraz klatki piersiowej 
  • urazy wielonarządowe 
  • urazy więzadłowe
  • naciągnięcia, naderwania stawów i tkanek 
  • amputacje kończyn 
  • i inne

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Udzielimy szczegółowych informacji.